Home

Bureauprofiel

Visie

Markt

Contact

|Interimmanagement|||| Projects| || Consultancy | | | Info |

Resultaatgericht
Plato-Projects gaat de uitdaging aan om haar opdrachten met een zo optimaal mogelijk resultaat op te leveren. Wij hanteren hierbij in beginsel het uitgangspunt, dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht actief participeert, waarmee bereikt wordt dat de beoogde veranderingen zoveel als mogelijk door het management en de medewerkers zelf tot stand kunnen worden gebracht. Deze aanpak voorkomt dat de door Plato-Projects geleverde inspanningen een te geïsoleerd karakter krijgen met het risico van een slechts kortstondig effect ofwel expertise kan worden uitbesteed, maar verandering niet:

Without passion the will to compete and cooperate dies ……….!

Veranderingsgericht
Opdrachten die Plato-Projects uitvoert hebben doorgaans betrekking op change-management in organisaties, vanuit de relaties organisatie- management- personeel, maar kunnen ook op deze terreinen afzonderlijk betrekking hebben.

Maatwerk
Maatwerk is onze standaard; iedere organisatie is immers uniek en vraagt dan ook een op maat gesneden aanpak. Deze aanpak en de toegevoegde waarde van de interim manager/adviseur vormen het onderscheidend vermogen van Plato-Projects.


Visie