‘Grote goden’, zei Theaetetes,’ als ik al die toestanden bekijk, barst ik bijna van verwondering. Wat steekt daar allemaal achter? Warempel er zijn momenten, waarop die vraag mij doet duizelen’.

“Fijn”, repliceerde Socrates,’ verwondering is typisch voor de mens die inzicht zoekt. De filsofie begint bij verwondering’.

Plato

 

Home

Bureauprofiel

Visie

Markt

Contact

 

Home