|Interimmanagement|||| Projects| || Consultancy | | | Info |

 

Home

Bureauprofiel

Visie

Markt

Contact

Consultancy
Medewerkers vormen de kritische succesfactor voor uw organisatie. Periodiek meten van de menselijke relaties is daarbij van groot belang. Plato-Projects kan u daarbij als volgt ondersteunen:

  • Onderzoek / advies interne klantgerichtheid van ondersteunende diensten
  • Onderzoek / advies imago en externe klantgerichtheid
  • Onderzoek / advies tevredenheid medewerker

De door Plato-Projects uit te voeren onderzoeken zullen qua methode meer uitgaan van semi-gestructureerde interviews en van beperkt kwantitatieve analyses dan van puur kwantitatieve methoden. Met deze aanpak wordt het verandertraject reeds ingezet bij de start van de interviews, hetgeen de betrokkenheid en het draagvlak van managers en medewerkers stimuleert.

Coaching
Om als manager succesvol te blijven is onderhoud en vernieuwing noodzakelijk. Plato-Projects kan u hierbij op de diverse wijzen begeleiden:

  • Coachen en fungeren als sparringpartner voor lijnmanagers en projectmanagers.
  • Begeleiden van managers die een meer coachende stijl van leidinggeven willen gaan hanteren.
  • Begeleiden van teams (waaronder regelkringen) ter bevordering van de teamprestatie.
  • Heroriëntering op loopbaan bij reorganisatie.
  • Bemiddelen bij samenwerkingsconflicten.

Deze dienstverlening kan plaatsvinden in de omgeving van de opdrachtgever maar zeker ook op neutraal terrein, hetgeen in voorkomende gevallen ten goede komt van het resultaat, de privacy e.d.


Consultancy & Coaching